Turizm Sektöründe Endüstri 4.0

Dünya, Almanya’nın öncülüğünde geliştirilen ve ilk defa 2011 yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda adını duyurduğu teknoloji ile yeni bir endüstri devriminin başlangıcındadır. Endüstri 4.0 olarak anılan bu teknoloji, yakın bir geleceğin temel taşı olma yolundadır. Bu yüzden, endüstrinin her alanında sektör temsilcileri, Endüstri 4.0’ı anlama, analiz etme ve bu yeni sanayi devriminin gereklerini hayata geçirmeye çalışmalıdır. Bu süreçte, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma öncelik veren sektör temsilcileri başarılı olacaktır.

https://www.turizmajansi.com/haber/tolga-akagun-yazdi-turizm-sektorunde-endustri-4-0-h26758

https://www.turizminsesi.com/Tolga-AKAGUN-turizm-end%C3%BCstri-40-haberleri.htm

http://hotelgazetesi.com/yazi-detay/275/turizm-sektorunde-endustri-4-0