Bilgi ve İletişim Teknolojileri 27

Bu bölümde… Blog ya da bir web sitesinin oluşturulmasında kullanılan güçlü bir Platform olan WordPress’in birinci bölümü yer almaktadır. WordPress ile ilgili bir çok yayın bulunmaktadır. Bir çok görsel materyal ise internet ortamında yayımlanmıştır. Burada amaçlanan wordpress platformunun kısaca tanımlanması ve tanıtılmasıdır. Öğr.Gör.Tolga AKAGÜN