İstanbul Üniversitesi’nin Bilişim Mirasının Yaşatılması

Tolga AKAGÜN, Turizm İşletmeciliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, akagun.tolga@gmail.com Sevinç GÜLSEÇEN, Enformatik Bölümü, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, sevincg@yahoo.com İsmail ÖZMEN, BUYAMER, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, iozmen@istanbul.edu.tr Oğuz ÇIKRIK, BUYAMER, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, oguzcikrik@gmail.com http://www.iscch2015.org 

Hızla gelişen teknoloji, toplumları, tarihsel ve kültürel miraslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak, yine aynı teknoloji, toplumların, tarihsel ve kültürel değerlerini geçmişten geleceğe aktarabilmektedir. Böylece, geçmişte şekillenenler, günümüz çalışmaları ile geleceğin de bir parçası olacaktır. Tarihsel ve kültürel mirasların gelecek nesillere aktarılması ancak sanatsal, tarihsel ve kültürel kalıntıların, eserlerin ve objelerin aktarılmasıyla gerçekleşmektedir. Söz konusu kalıntılar, eserler ve objeler ‘klasik’ müzecilik anlayışı ile insanlardan uzakta koruma altında tutulmakta, erişim sınırı getirilmektedir. İleri teknoloji ile birlikte, tarihsel ve kültürel kalıntılar, eserler ve objeler sanal ortama aktarılmaktadır. İnsanlar, bu sayede yer ve zaman kavramı olmadan iki boyutlu, üç boyutlu ve metin içerikli incelemelerini gerçekleştirmektedir. Bu yaklaşım, her ne kadar klasik müzenin sanallaştırılmış şekli, yani sanal müze, olarak algılansa da, gerçekte ilgili müzenin ‘çevrim içi’ hizmet veren bir web sayfasıdır. Olması gereken ise, aynı ortamda bir araya getirilemeyecek objelerin, eserlerin ya da kalıntıların çevrim içi bir platformda, iki boyutlu, üç boyutlu ya da metin içeriklerinin kullanımına açılmasıdır. Geçmişten gelen bu miras günümüzde yapılacak çalışmalar ile gelecek nesillere daha kolay aktarılacaktır. İstanbul Üniversitesi, köklü tarihi geçmişi ile bünyesinde zengin bir mirası barındırmaktadır. Ancak, bu değerler bir ortamda sergilenememektedir. Bundan dolayı klasik müzelerin web sayfalarında kullandığı sanallaştırma tekniklerinin kullanılması mümkün değildir. Bu yüzden sanal müzecilik platformlarından yararlanılacaktır. Sanal müzecilik ile ilgili platformları oluşturmak için güçlü sunucu, internet alt yapısı ve uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. Evrensel boyutta, bu unsurların kurum disiplini içinde bir araya getirilmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Sanal Bilişim Müzesi oluşturma çalışmalarında, öncelikle Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi envanterine kayıtlı olan objeler dikkate alınacaktır. Bu şekilde, Sanal Bilişim Müzesinin çekirdeği oluşturulacaktır. İstanbul Üniversitesi’nin diğer birimlerinde bulunan objeler daha sonra bu çekirdeğe eklenecektir. Böylece İstanbul Üniversitesi Sanal Bilişim Müzesi son halini alacaktır.